Какво да видим в Дръмша?!
/Що да видиме у Дръмша?/
Кръстовете...
От векове в Дръмша практикуват стар обред. Всеки род има свои кръст издялан от камък и посветен на някакъв светец. Всяка година едно семейство от рода "изнася кръст" на определен ден, това означава, че те правят курбан в чест на някакъв светец , така например Поповият род има кръст на 24 май - Св.Кирил и Св.Методий. Тази традиция е уникална и не се практикува в нито един друг български край.


Можете да дойдете и да разгледате от близо тези културни паметници.

Червените горски мравки...

Червената горска мравка (Formica rufa) е вид , който спада към Червената Книга.Най-големите популации на червената горска мравка са имено югозападно от Берковица, Царичина, Витиня. В това число можем да кажем, че в Дръмша също има значителна популация на тези животни. Те са изключително полезни за селското стопанство, тъй като чрез симбиозата си с листните въшки от род Lachnus обогатява горските биоценози с полезни видове насекоми и увеличава тяхната съпротивителна сила срещу зараждащите се и
избухващи насекомни каламитети.
Използвана литература:Фауна на България, том 22, Hymoptera, Formicidae, Издателство на Българската Академия на Науките, София, 1992 год.©2008 Кристофър-Джоузеф Равнополски-Дийн